Krása spolupráce, krása dřeva, sdílená radost

21. června 2024

Dřevo, lidé, zvířata. Jak to spolu souvisí? Čtěte dál a dozvíte se.
DŘEVOCENTRUM CZ, a. s. – prodává nejen dřevo jako materiál, ale také kompletní program pro ošetření dřeva, lazury a spojovací materiál. Navíc sdílí radost z dobře odvedené práce. Zaměstnanci DŘEVOCENTRA CZ podporují to, co jim dává smysl, a rádi přispívají tam, kde je to nejvíce potřeba. Jsou pyšní, že mohou být součástí následujících projektů.


PODPORUJEME MLADÉ KUTILY I KUTILKY

Dřevocentrum CZ a Sféra Pardubice

Podporujeme mladé kutily, aby se ze společnosti nevytratila zručnost. Věříme ve zlaté české ručičky a moc bychom si přáli, aby i další generace mohly tento frazém brát za svůj. Dlouhodobě proto darujeme materiál do dílny Dřeva v pardubickém Vzdělávacím centru Sféra (www.sferapardubice.eu).

Ve Sféře dokážou děti i mladiství s podporou odborníka vytvořit z hranolů, latí, fošen i prken z Dřevocentra CZ úžasné výrobky. Objevují kouzlo přírodního materiálu, poznávají vlastnosti dřeva a učí se zacházet s nářadím pro jeho obrábění. 
Získané dovednosti, jako je řezání, broušení, tmelení, lazurování a barvení, pak mohou využít ve vlastním životě. Manuální zručnost se vždy hodí. Kdo by si nechtěl vyrobit vlastní hračku, budku pro ptáčka nebo poličku na knihy či koření? 
I dřevěné odřezky se dají dále zpracovat a mohou tak udělat velkou radost. Podívejte se, jaké úžasné výrobky mohou z odřezků vzniknout, a inspirujte se!
Ať už pro vlastní tvorbu, nebo pro účast v některém programu vzdělávacího centra Sféra. V centru jsou dveře otevřené všem bez rozdílu – žákům základních i středních škol, ale také dospělým a seniorům. Pro všechny se tu najdou kroužky, kurzy nebo workshopy, a to nejen v pracovním týdnu, ale i o víkendu.

 

SPOLEČNĚ ROSTEME, SPOLEČNĚ POMÁHÁME!
Dřevocentrum CZ a Centrum Přístav Oblastní charity Kutná Hora

Jsme patřičně hrdí na spolupráci s Centrem Přístav, ve kterém podporujeme chráněné dílny pro lidi s handicapem. Pro dílny darujeme Charitě dřevo i odřezky. Další materiál, ze kterého klienti tvoří, poskytujeme centru za výhodné ceny.

Máme velkou radost, když dřevo a odřezky z Dřevocentra CZ znovu ožívají pod rukama zdejších klientů. Těší nás i to, že práce se dřevem umožňuje lidem s handicapem posilovat a rozvíjet pracovní a sociální dovednosti.
Dřevařská dílna Přístavu je v nejlepších rukou. Stará se o ni pan Veselý, který má se dřevem bohaté zkušenosti. Na jedné straně zajišťuje pro klienty hladký průběh dílen, na druhé vyrábí ze dřeva pro charitu spoustu praktických výrobků i menších staveb – od hodin, přes pojízdný květinový záhon až po přístřešek na auto.
Práce se dřevem je pro klienty terapeutické dílny často velkou výzvou. Není však nic lepšího, než když mají pocit dobře vykonané práce a radost z dokončeného díla vykouzlí úsměv na jejich tvářích.
Kreativita zaměstnanců a klientů Centra Přístav je neutuchající a leckdy jsou pro nás velkou inspirací.

 

TEPLO DOMOVA PRO CHLUPÁČE Z ÚTULKU
Dřevocentrum CZ a útulek Jimlín

V pobočce Žatec Dřevocentrum CZ jsme se rozhodli podpořit Útulek Jimlín. Již druhým rokem jsme pomohli sbírkou – jak jinak než sbírkou vonící dřevem. Aby chlupáčům bez domova nebyla v sychravém období zima, zorganizovali jsme sbírku briket. Brikety se vyrábějí na naší holdingové pile Matrix WOOD, jež je dodáv á do celé České republiky.

Výsledkem našeho snažení je několik desítek balení briket, které darujeme útulku my, a další desítky, které přicházejí od našich zákazníků.
V minulém roce se během adventu vybralo 123 balení briket. Za Dřevocentrum CZ jsme k nim přidali další dvě palety. Tímto vánočním dárkem se nám podařilo zajistit tepelný komfort všem pejskům a kočičkám bez domova z Jimlína a okolí na tři měsíce.
Touto cestou děkujeme všem přátelům zvířat, kteří se do sbírky pro pomoc mazlíčkům v útulku zapojili. Děkujeme za podporu i možnost krásné spolupráce. Všem zvířátkům z útulku přejeme šťastnou budoucnost v nových rodinách, kde pocítí opravdové teplo domova.