Společnost MATRIX se snaží přispívat k udržitelnému hospodaření v lesích

18. října 2023

Obavy ze změn klimatu rostou. S tím je spojená odpovědnost světového společenství za snížení uhlíkové stopy každého jednotlivce i organizací. Odpovědné chování již není volbou, je to prostě nutnost. Jedním z jednoduchých způsobů, jak zlepšit udržitelnost ve stavebnictví, je používat více dřevěných výrobků.

 

Pokud jste tedy, stejně jako společnost MATRIX, odhodláni hrát svou roli v udržitelné budoucnosti světa, znalost toho, jak identifikovat udržitelné dřevo, vám pomůže hledat a vybrat správné materiály pro vaše nové dřevěné podlahy, obklady nebo palubky. Je však zřejmé, že to může být poměrně složitý úkol. Vzhledem k tomu, že stromy na planetě jsou těženy děsivou rychlostí, jde o více než jen environmentální vlastnosti samotného dřeva. Je proto naší odpovědností činit rozhodnutí, která ochrání světové lesy.

A co dělá dřevo udržitelným? Pro stavební projekty je k dispozici mnoho materiálů, z nichž každý má své klady a zápory. Nikdo však nemůže tvrdit, že kombinuje užitečnost, dostupnost a udržitelnost stejně jako dřevo. Nyní se podíváme na některé ekologické výhody, které dřevo přináší. V první řadě je dřevo obnovitelné a recyklovatelné. Ve srovnání s konkurenčními stavebními materiály, jako jsou kov, plasty, kámen a beton, nabízí řadu výhod. Klíčovou je, že jde o obnovitelný zdroj. Jako přírodní produkty lze zásoby dřeva obnovit výsadbou nových stromů a udržitelným způsobem lesnictví.

V MATRIXu se snažíme přispívat k udržitelnému hospodaření v lesích. V této oblasti existuje silný pohyb mnoha výrobců dřeva. Po jeho použití jako stavebního materiálu může být následně dřevo znovu použito nebo recyklováno. Dřevo má navíc menší dopad na životní prostředí než jiné alternativy. Úroveň emisí uhlíku z výroby dřeva je nižší než 100 kilogramů CO²  na 1 000 kilogramů vyrobeného dřeva ve srovnání s více než 300 kilogramy u cihel a více než 2 000 kilogramy u oceli.

Globální studie hodnotící životní cyklus stavebních materiálů kromě toho zjistily, že dřevo je méně škodlivé z hlediska znečištění ovzduší a vody, pevného odpadu a využívání energie i ekologických zdrojů. Samostatnou kapitolou je životnost ztělesněná energií dřeva. Množství energie spotřebované během výrobního procesu je více než třikrát nižší než u oceli, plastu a betonu, které také vyžadují více úsilí a zdrojů k likvidaci na konci své životnosti. Vedlejší produkty dřeva, jako kůra nebo hobliny, mohou být navíc použity jako biopalivo, které kompenzuje energii spotřebovanou ve výrobním procesu.

Thermo-smrk je biologicky odbouratelný. Dřevo, které bylo použito ve stavebnictví, může být stále frézováno a znovu použito pro jiné stavební nebo domácí projekty. I když se dřevo dostane na úplný konec svého životního cyklu, nevyžaduje speciální proces, aby se jeho živiny vrátily do země. Pokud mu budou poskytnuty vhodné podmínky, samo se přirozeně rozloží, proto je také ideální pro kompostování. Naproti tomu plastu může trvat až 1 000 let, než se rozloží, a recyklace nebo downcyklace oceli a betonu vyžaduje značné množství energie, i když méně než jejich výroba z původních materiálů.

Stromy absorbují oxid uhličitý a dřevo ho zadržuje. Jako každý jiný proces výroba dřeva vyžaduje zdroje, ale také je dlouhodobě kompenzuje. Průměrný strom z tvrdého dřeva, jako jsou olše nebo mahagon, absorbuje ročně asi 22 kilogramů CO² z atmosféry, stejně jako další znečišťující plyny včetně oxidů dusíku, čpavku a oxidu siřičitého. Skutečně skvělé je, že jakmile se strom přemění na dřevo pro použití jako stavební materiál, uzamyká oxid uhličitý po dobu svého používání, což může být od několika desetiletí až po stovky let.

Dřevo také usnadňuje dosažení certifikace udržitelnosti. Při práci s omezujícími regulačními požadavky na udržitelnost je dřevo ideálním stavebním materiálem, který pomůže, pokud jde o získání povolení pro projekt. Díky všestrannosti a udržitelnosti dřeva může být mnohem snazší získat certifikaci třetí strany. Dodržování uznávaných norem udržitelnosti dá stavebnímu projektu pozitivní veřejný obraz. V některých případech může být rozdílem mezi tím, zda zakázku získat, nebo ne.

Udržitelné hospodaření v lesích znamená, že lesy jsou náležitě chráněny a obhospodařovány pečlivě. To znamená, že jsou využívány způsobem a tempem, které zachovává jejich biologickou rozmanitost, produktivitu, regenerační schopnost, vitalitu a potenciál dlouhodobě plnit relevantní ekologické, ekonomické a sociální funkce na místní, národní i globální úrovni. Udržitelné lesní porosty nepoškozují jiné ekosystémy nebo ohrožené druhy. Mimo to existují různé globální instituce zapojené do povzbuzování a podpory odpovědného lesa.

Společnost MATRIX si je vědomá významu udržitelnosti, proto se touto cestou dlouhodobě ubírá a hodlá v ní pokračovat i v budoucnu. Je to dřevařský směr, který se v této společnosti už více než 30 let realizuje a stále rozšiřuje, protože má smysl pro další udržitelné hospodaření.